Współpraca i wiedza

Projekt wyrównywania szans edukacyjnych „Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu” realizowany ze środków POKL ruszył całą parą. W naszej szkole uczniowie mogę brać udział w różnorodnych zajęciach, które kształtują osiem kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Są to:

· porozumiewanie się w języku ojczystym,

· porozumiewanie się w językach obcych,

· kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,

· kompetencje informatyczne,

· umiejętność uczenia się,

· kompetencje społeczne i obywatelskie,

· inicjatywność i przedsiębiorczość

· świadomość i ekspresja kulturalna.

W szkole podstawowej odbywają się:

· Zajęcia matematyczno-przyrodnicze. Prowadząca pani Izabela Gadomska

· Zajęcia z języka angielskiego. Prowadzący Sebastian Radzio

· Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego. Prowadząca Emilia Badurek i Iwona Gajda.

· Zajęcia teatralne. Prowadząca Iwona Gajda

· Zajęcia społeczno-obywatelskie – projekt „Wioska”. Prowadzić będzie Anna Fortuna w czasie ferii zimowych.

W gimnazjum prowadzone są:

· Zajęcia matematyczno-przyrodnicze. Prowadzący Jolanta Staniszewska i Jadwiga Subzda

· Zajęcia informatyczne. Prowadzący Beata Kotarba

· Zajęcia z przedsiębiorczości. Prowadzący Jadwiga Subzda

· Zajęcia z języka angielskiego. Prowadzący Sebastian Radzio

· Zajęcia społeczno-obywatelskie. Prowadzący Anna Fortuna.

· Zajęcia teatralne. Prowadzi Renata Ołdak

Klasa VI i klasy III gimnazjum objęte zostały pomocą doradztwa zawodowego. Projekt przewiduje również wakacyjny tydzień naukowy podsumowujący prace uczniów w poszczególnych grupach.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego