"Romeo i Julia" w Buffo

1 kwietnia 2014 r. grupa młodzieży Gimnazjum biorąca udział w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe - zajęciach ze świadomości i ekspresji kulturalnej w ramach Projektu „Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu” pojechała do warszawskiego Teatru Buffo na musical „Romeo i Julia”. Młodzież była pod opieką pani Mirosławy Ufnal i Renaty Ołdak. Spektakl rozpoczynał się o godzinie 1900, a więc, że przezornie wyjechaliśmy ze szkoły wcześniej, przed przedstawieniem mieliśmy czas na spacer po parku w okolicach budynku Sejmu RP (właśnie z tego spaceru są zdjęcia, w teatrze się nie udało).

Dramat Szekspira, jak się okazało, był tylko inspiracją dla polskich twórców spektaklu, którzy dokonali bardzo swobodnej parafrazy oryginału. Sztuka z muzyką Stokłosy, w reżyserii choreografa Janusza Józefowicza z dość odważnym polskim tekstem zrobiła jednak na młodzieży dość duże pozytywne wrażenie, bo to mimo wszystko ciągle opowieść o romantycznej miłości i konflikcie pokoleń zakończona na dodatek wspólnym samobójstwem kochanków – to musi wzruszać, no i jeszcze ta muzyka…

Prawie jednogłośnie J uznaliśmy wyjazd za udany!

Renata Ołdak

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego