Zajęcia matematyczno-przyrodnicze

W ramach projektu „Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu” w Publicznym Gimnazjum w Strachówce odbywają się zajęcia matematyczno-przyrodnicze w dwóch grupach po 10 uczestników.

Głównym celem zajęć jest rozwijanie kompetencji kluczowych (matematycznych i naukowych) na poziomie gimnazjum. Zajęcia obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Rozwijali umiejętność wykonywania doświadczeń w celu weryfikacji hipotezy oraz wyobraźnię przestrzenną, poprzez tworzenie makiet, parkietaży oraz składanie brył metodą origami. Uczą się zastosowania procentów, tabel, wykresów, jednostek miar i skali w życiu codziennym. Rozwijanie kompetencji naukowych ma wyzwolić w uczniach chęć poznawania świata przyrody i wyjaśniania zjawisk rządzących naturą. Uczestnicy stawiają pytania, hipotezy i szukają na nie odpowiedzi, poznają otaczający świat za pomocą eksperymentów i obserwacji bezpośrednich.

Na zajęciach uczniowie:

  • uczyli się orientacji w terenie i wyznaczania kierunków świata różnymi metodami
  • poszukiwali porostów w lesie, oznaczali znalezione gatunki
  • badali właściwości składników powietrza – tlenu dwutlenku węgla i wodoru
  • planowali tygodniowe wakacje dla swojej rodziny
  • uczyli się pracy z mikroskopem i przygotowywali preparaty
  • obserwowali zjawiska optyczne – zabawy ze światłem.

 

Prowadzące zajęcia

Jadwiga Subzda

Jolanta Staniszewska