Egzamin ECDL

W  ramach projektu „Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu” w naszej szkole prowadzone są zajęcia informatyczne, przygotowujące do zdobycia certyfikatu ECDL PROFILE.

Dziesięcioro gimnazjalistów: cztery dziewczęta z klasy drugiej i sześciu chłopców z klas pierwszych (trzech), drugiej (jeden) i trzeciej (dwóch) poszerzają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera i programów użytkowych. Poznali lepiej system operacyjny, budowę komputera, sieci komputerowe, programy do przetwarzania tekstów, tworzenia grafiki prezentacyjnej i menadżerskiej, arkusz kalkulacyjny, bazy danych.

Zbliżają się do mety. Za nimi cztery zdane zewnętrzne egzaminy. Zostały jeszcze dwa – i mam nadzieję, że poradzą sobie równie dobrze jak z poprzednimi. Czekają na zasłużony odpoczynek, bo przez cały okres trwania projektu, to oni najpóźniej wychodzili ze szkoły – zajęcia odbywały po lekcjach, trzy razy w tygodniu i w co drugą sobotę, a czasami i częściej. Cieszę się, że wytrwali i że mają satysfakcję ze zdanych egzaminów. Gratuluję :-)

Prowadząca zajęcia

Beata Kotarba