Rodzice
Facebook
Udostępnij
LICZNIK ODWIEDZIN
1274094
DzisiajDzisiaj837
WczorajWczoraj905
Ten tydzieńTen tydzień6428
Home Realizowane projekty Laboratorium Praktyki Edukacyjnej Profil szkoły

Profil szkoły

W ostatnim czasie odbyły się spotkania pracowników szkoły i przedstawicieli rodziców nad profilem szkoły. Wszystkie grupy wypracowały mapy, na których przedstawiły swoje widzenie funkcjonowania szkoły w różnych jej obszarach. Zostały one przedstawione na korytarzu szkolnym, aby każdy mógł się zapoznać z efektem pracy grup.

Przed nami wspólne spotkanie, którego celem będzie określenie mocnych stron, kierunku rozwoju i rzeczy wymagających poprawy.

Przedstawiamy je Państwu w poniższym zestawieniu. Numeracja zastosowana przez nas odnosi się do następujących obszarów ewaluacji pracy szkoły.

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, wychowawczo-opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

1.1 Szkoła analizuje wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego.

1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

1.3 Uczniowie są aktywni.

1.4 Respektowane są normy społeczne.

2. Procesy zachodzące w szkole.

2.1 Szkoła ma koncepcję pracy.

2.2 Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej.

2.3 Procesy zachodzące w szkole mają charakter zorganizowany.

2.4 Procesy zachodzące w szkole są efektem współdziałania nauczycieli.

2.5 Kształtuje się postawy uczniów.

2.6 Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

3.1 Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

3.2 Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów.

3.3 Promowana jest wartość edukacji.

3.4 Rodzice są partnerami szkoły.

4. Zarządzanie szkołą.

4.1 Funkcjonuje współpraca w zespołach.

4.2 Sprawowany jest wewnętrzny nadzór.

4.3 Szkoła ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie.

 

Dyr Grażyna Kapaon

Zobacz:

Profil - nauczyciele

Profil - pracownicy

Profil - rodzice

Profil - uczniowie

 

 

 
A- A A+

This text will be resized

Facebook Slide Likebox