Rodzice
Facebook
Udostępnij
LICZNIK ODWIEDZIN
1382804
DzisiajDzisiaj216
WczorajWczoraj413
Ten tydzieńTen tydzień3036
Home Realizowane projekty Praca z Klasą

Praca z Klasą

Kim jest nauczyciel?

To pytanie kluczowe zadałam sobie próbując podsumować rok mojej pracy w Strachówce. Kim ja jestem i kim chcę być dla moich wychowanków? Czy coś się we mnie zmieniło przez ten rok? Co chcę zrobić dla siebie i dla nich w ciągu kolejnego roku?


Bogactwo metod

Rozpoczynając niedawno kurs kwalifikacyjny  przygotowania pedagogicznego, usłyszałam, że młody nauczyciel chłonie od sowich kolegów, ze szkoły jak najwięcej, nasiąka tą mądrością jak gąbka. Później przychodzi czas na dawanie czegoś z siebie. W ciągu ubiegłego roku obejrzałam i nauczyłam się wielu aktywnych metod pracy z uczniami, motywowania ich, wspierania ich w rozwoju osobowości oraz wychowywania. Każdy z nauczycieli tu pracujących ma swoje pasje, próbuje zaszczepić je wśród uczniów. Interdyscyplinarność i wzajemne wspieranie się w podejmowanych działaniach pomaga uczynić je efektywniejszymi i ciekawszymi dla uczniów i całej społeczności szkolnej. Te bezcenne doświadczenia, rozmowy i obserwacje pomagają mi budować własny warsztat pracy. Przebywając w różnych środowiskach, różnych szkołach, muszę powiedzieć, że możemy być dumni ze stosowania oceniania kształtującego, wprowadzania takich innowacyjnych metod, jak questy, debaty oksfordzkie, konferencja open-space, czy word cafe. A także  z tego, że swoją postawą, zdobywaniem nowej wiedzy i umiejętności na kursach i studiach podyplomowych dajemy uczniom przykład uczenia się przez całe życie.

Nauczyciel = wychowawca
Moja sytuacja w szkole jest specyficzna, ponieważ nie prowadzę zajęć dydaktycznych, a opiekuję się uczniami na świetlicy. Stąd stawiałam sobie pytanie: czy mogę siebie nazywać nauczycielem? W świetle prawa, czytając Kartę Nauczyciela, okazało się, że wychowawca  świetlicowy jest nauczycielem. A każdy nauczyciel jest wychowawcą. Jako wychowawca ma do wykonania trudne zadanie, właściwie można by rzec: misję, o której mowa w rozdziale II, art. 6 Karty Nauczyciela:


Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
To wielka odpowiedzialność. Na szczęście, podejmujemy ją wspólnie, zespołowo, jako Rada Pedagogiczna. Tylko wspólne, spójne działania nauczycieli i wychowawców, wspierane przez rodziców, mogą przynieść efekty.

Wyzwania

Każdy dzień pracy jest dla mnie wyzwaniem. Jako nauczyciel i wychowawca mam wychowywać i kształcić. Tu znów wracam do wartości, bo nie sposób od nich uciec podejmując ten temat, jakkolwiek patetycznie by nie brzmiał. Człowiek jest jednością ciała, umysłu i ducha. Uważam, że te trzy sfery należy rozwijać. Cenię sobie podążanie za wychowankami, słuchanie ich, towarzyszenie i umiejętne wspieranie w poznawaniu otaczającego świata i w nauce. To też sprawia mi największą przyjemność: patrzeć, jak rozwijają umiejętności społeczne i indywidualne predyspozycje, jak pomagają młodszym kolegom, jak potrafią się nimi zaopiekować, jak biorą na siebie odpowiedzialność pracując przy organizacji szkolnych imprez, kawiarenek, jak ćwiczą wytrwałość, uczą się na błędach. Mogę jedynie być przy nich. Rozmawiać o tym, co ważne, o tym co i w jaki sposób mogą osiągnąć…

Więcej…
Próbując odpowiedzieć na pytanie kluczowe: dla mnie nauczyciel to ktoś, kto kocha dzieci i młodzież i tą miłością kieruje się pracując z nimi; to „ktoś więcej”. Spotkałam kilku takich na swojej drodze i pamiętam ich do dziś, są dla mnie wzorcami. Ja także, kształcąc i kształtując siebie, chciałabym dążyć do tego niedościgłego ideału. 

„Praca z Klasą” - spotkanie dyrektorów szkół

We wtorek 8 stycznia 2013 r. w Warszawie odbyło się spotkanie dyrektorów szkół, które uczestniczą w pilotażowym programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Praca z Klasą”. To program na wzór amerykańskiego Teach for America, którego twórcą jest Wendy Kopp. Program znalazł naśladowców na całym świeci (oprócz Afryki). Nasza szkoła jest jedną z dziewięciu pionierskich szkół, które uczestniczą w polskim pilotażu.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości przez dyrektora programowego PAFW Radosława Jasińskiego. Następnie Ula Siemion koordynatorka programu przedstawiła bardzo interesującą prezentację programów Teach for America i Teach for All, a Magdalena Krawczyk-Radwan opowiedziała o misji i złożeniach programu oraz ich związkach z badaniami nad polskim szkolnictwem.

Mogliśmy posłuchać o dotychczasowych osiągnięciach wybranych uczestniczek programu Marty Przywary i Moniki Kincel.

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Dzieliliśmy się swoim dotychczasowym doświadczeniem pracy z uczestnikami programu „Pracy z Klasą”. Pokazywaliśmy dobre przykłady zaangażowania uczestników w pracę szkoły. To było bardzo inspirujące. Mam nadzieje, że nawiązane kontakty będziemy mogli wykorzystać w dalszej pracy.

Dyr Grażyna Kapaon

 

 

„Rzeczpospolita Lokalna 2020. Sejm społeczników, bojowników i ekspertów”

 

20. 09 br. miałam okazję uczestniczyć w konferencji pn. „Rzeczpospolita Lokalna 2020. Sejm społeczników, bojowników i ekspertów” organizowanej przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Krajowy Ośrodek EFS.

Podczas dwudniowej konferencji  (19-20.09) działacze z całej Polski połączeni w  13 grup pracowali nad wizją swoich miast/ miasteczek/wsi w 2020. Były to marzenia, ale i mocno osadzone w realiach plany na przyszłość. Sporo uwagi poświęcono edukacji.  Wnioski wypracowane przez grupy mówiły m. in. o:

· Szerokim dialogu, pełnej informacji, wielostronnej umowie społecznej, zgodzie ponad podziałami i niezależnie od sytuacji politycznej

· Szerszej przestrzeni dla edukacji nieformalnej

· Edukacji na każdym etapie życia, wśród różnych grup: nauczycieli, samorządu, rodziców

· Dużej wadze praktyki w edukacji

· Rozwijaniu kompetencji społecznych, w tym dialogu

· Rozwijaniu edukacji obywatelskiej, głównie wyrażaniu opinii, m. In. Dzięki funkcjonowaniu młodzieżowych rad gminy

· Pobudzaniu kreatywności

· Budowaniu tożsamości lokalnej

· Partycypowaniu uczniów w funkcjonowaniu szkoły

Przez uczestników i zaproszonych ekspertów ze strony rządowej  podkreślone zostały trzy główne pola do rozwoju edukacji:

1. Edukacja obywatelska

2. Edukacja ekonomiczna (np. nauczanie przedsiębiorczości i doradztwo kariery)

3. Edukacja wspólnego działania

 

Myślę, że warto zastanowić się jak wyglądają powyższe kwestie w naszej szkole.

 

Zapraszam do lektury:

www.rzeczpospolitalokalna.pl

 

Anna Fortuna

 

 

Nasza szkoła w moich oczach

Praca w Zespole Szkół w Strachówce jest dla mnie wyzwaniem i nowym doświadczeniem. Podjęłam je z radością i ciekawością oraz nadzieją, że wspólnie ze społecznością szkolną oraz lokalną będziemy dążyć do celu, który ta społeczność chciałaby za 2 lata osiągnąć. Dlatego ważne jest dla mnie dogłębne poznanie społeczności Strachówki, różnych grup składających się na nią.

Grono pedagogiczne Zespołu Szkół w Strachówce przyjęło mnie bardzo ciepło. Nieocenioną pomocą w poznaniu członków szkolnego zespołu i wejściu w środowisko była dla mnie wycieczka integracyjno – szkoleniowa na Suwalszczyznę.

Trzy tygodnie pracy to niewiele, żeby pisać o obserwacjach; spróbuję nazwać kilka spostrzeżeń, które udało mi się uczynić jako osobie „z zewnątrz”. Z pewnością atmosfera szkoły sprzyja nauce. Nauczyciele i pracownicy są otwarci, pomocni, chętni do pracy, tak tej codziennej, jak i przy uroczystościach oraz do samodoskonalenia. W szkole panują partnerskie relacje i możliwie często wykorzystywane są metody partycypacyjnego zarządzania szkołą. Każdy z członków zespołu posiada inne umiejętności, nie tylko dydaktyczno – wychowawcze, ale i społeczne i interpersonalne, które uzupełniają się wzajemnie i składają na szeroki wachlarz, z którego mogą korzystać i uczniowie, i inni nauczyciele, i rodzice. Dużą wagę przykłada się do wychowania opartego na wartościach. Za ciekawą uważam inicjatywę dzielenia się przeczytaną literaturą fachową i elementy wzajemnego szkolenia się przez członków zespołu. Mam nadzieję, że uda się  to założenie  w bieżącym roku realizować.

Moim zdaniem ważnym obszarem do pracy poza stałymi, nad którymi w szkole pracujemy, jest komunikacja wewnętrzna między wszystkimi pracownikami zespołu. Korzystne mogłyby się okazać cykliczne spotkania całego zespołu w celu doskonalenia pracy zespołowej, w tym współpracy, zarządzania sobą w czasie, budowania zaufania, czy dyskusji nad sukcesami i problemami wychowawczymi i dydaktycznymi. Obecnie dzieje się to między niektórymi nauczycielami, ale nie każdy z członków zespołu ma możliwość uczestniczenia z powodu swoich obowiązków.

W rozpoczętym roku szkolnym życzę wszystkim wielu wyzwań i wytrwałego dążenia do celu.

Anna Fortuna

 

Program Praca z Klasą

 

 

 

 

 

Nasza szkoła uczestniczy w programie „Praca z Klasą” prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko -Amerykańską Fundację Wolności.

Na stronie internetowej CEO czytamy:

„Program Praca z Klasą nawiązuje do amerykańskiego przedsięwzięcia Teach for America, którego idea pod szyldem Teach for All odnosi sukcesy w wielu krajach na całym świecie od Niemiec, Estonii i Wielkiej Brytanii po Indie. Uczestnicy  Programu przepracują w szkołach dwa lata dzieląc się z innymi swoją wiedzą, doświadczeniami oraz aktywnie uczestnicząc w życiu lokalnych społeczności. Program stanowi wspaniałą szansę dla szkół i samorządów, które pragną poszerzyć swoją ofertę edukacyjną, przyciągając młodych, pełnych entuzjazmu i zaangażowania ludzi. Jest to równocześnie unikalna okazja dla absolwentów uczelni wyższych poszukujących atrakcyjnej, pozwalającej sprawdzić się i zdobyć nowe umiejętności pracy. Zaangażowanie w projekt daje szansę poznać satysfakcje z pracy, która zmienia świat na lepsze i pomaga kształtować przyszłość młodych ludzi”.

Do naszej szkoły spośród  kilku ofert, CV wybraliśmy  panią Anię Fortunę. Chcemy, aby swoje umiejętności w prowadzeniu zajęć darmowych, wiedzę z warsztatów KLANZY wykorzystała w pracy na świetlicy szkolnej, zajęciach dodatkowy i środowiskowych. Tu będziemy relacjonować wydarzenia  wynikające z programu.

 
A- A A+

This text will be resized

Facebook Slide Likebox