Nasza szkoła w moich oczach

Praca w Zespole Szkół w Strachówce jest dla mnie wyzwaniem i nowym doświadczeniem. Podjęłam je z radością i ciekawością oraz nadzieją, że wspólnie ze społecznością szkolną oraz lokalną będziemy dążyć do celu, który ta społeczność chciałaby za 2 lata osiągnąć. Dlatego ważne jest dla mnie dogłębne poznanie społeczności Strachówki, różnych grup składających się na nią.

Grono pedagogiczne Zespołu Szkół w Strachówce przyjęło mnie bardzo ciepło. Nieocenioną pomocą w poznaniu członków szkolnego zespołu i wejściu w środowisko była dla mnie wycieczka integracyjno – szkoleniowa na Suwalszczyznę.

Trzy tygodnie pracy to niewiele, żeby pisać o obserwacjach; spróbuję nazwać kilka spostrzeżeń, które udało mi się uczynić jako osobie „z zewnątrz”. Z pewnością atmosfera szkoły sprzyja nauce. Nauczyciele i pracownicy są otwarci, pomocni, chętni do pracy, tak tej codziennej, jak i przy uroczystościach oraz do samodoskonalenia. W szkole panują partnerskie relacje i możliwie często wykorzystywane są metody partycypacyjnego zarządzania szkołą. Każdy z członków zespołu posiada inne umiejętności, nie tylko dydaktyczno – wychowawcze, ale i społeczne i interpersonalne, które uzupełniają się wzajemnie i składają na szeroki wachlarz, z którego mogą korzystać i uczniowie, i inni nauczyciele, i rodzice. Dużą wagę przykłada się do wychowania opartego na wartościach. Za ciekawą uważam inicjatywę dzielenia się przeczytaną literaturą fachową i elementy wzajemnego szkolenia się przez członków zespołu. Mam nadzieję, że uda się  to założenie  w bieżącym roku realizować.

Moim zdaniem ważnym obszarem do pracy poza stałymi, nad którymi w szkole pracujemy, jest komunikacja wewnętrzna między wszystkimi pracownikami zespołu. Korzystne mogłyby się okazać cykliczne spotkania całego zespołu w celu doskonalenia pracy zespołowej, w tym współpracy, zarządzania sobą w czasie, budowania zaufania, czy dyskusji nad sukcesami i problemami wychowawczymi i dydaktycznymi. Obecnie dzieje się to między niektórymi nauczycielami, ale nie każdy z członków zespołu ma możliwość uczestniczenia z powodu swoich obowiązków.

W rozpoczętym roku szkolnym życzę wszystkim wielu wyzwań i wytrwałego dążenia do celu.

Anna Fortuna