Kurs pierwszej pomocy

Jednym z działań zaplanowanych w projekcie „Pływać każdy może”, prowadzonym przez Stowarzyszenie Rzeczposplita Norwidowska  we współpracy z naszą szkołą, były zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadziły je dzisiaj  wolontariuszki, dwie Anie z drużyny ZHP w Stanisławowie. Uczestnicy projektu, wyjazdów na basen, w dwóch grupach poznawali zasady postępowania w nagłych wypadkach. Na fantomie uczyli się wykonywać sztuczne oddychanie i masaż serca. Poznawali zasady pomocy w przypadkach złamań, skaleczeń i innych obrażeń. Jak mówiły dzieci zajęcia były bardzo ciekawe.

Wolontariuszkom serdecznie dziękujemy.

Tekst Grażyna Kapaon