Rocznica I Komunii / 27 maja 2012

 

Uroczystość rocznicowa po I Komunii wieńczy świąteczny „festiwal eucharystyczny” w większości polskich parafii. Dekoracje w kościołach przeważnie wytrzymują osiem błogosławionych dni. Stroje komunijne wyciągnięte z szaf, także. Do rocznicy przywiązuje się dużo mniejsze znaczenie w katechezie, i słusznie. Ma ona na celu tylko zmobilizowanie dzieci i rodziców do refleksji nad komunią z Jezusem i utrwalenie dobrych nawyków i postanowień.

Uroczystość przebiegła godnie, spokojnie, refleksyjnie właśnie. W tym roku szczęśliwie się zbiegła z wielkim świętem Zesłania Ducha Świętego.

 

 

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Gdy odbierasz im oddech, marnieją *
I w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem *
I odnawiasz oblicze ziemi.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Niech chwała Pana trwa na wieki *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

 

Modlitwa Wiernych

1. Panie Jezu, polecamy Ci papieża Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, spraw, aby

z każdej mszy świętej brali siłę do owocnej pracy wśród ludzi. Ciebie prosimy...

 

2. Panie Jezu, Ty sam byłeś dzieckiem, spójrz na dzieci, które obchodzą dziś

Rocznicę Pierwszej Komunii Świętej, prowadź je przez życie z czystym sercem i

w przyjaźni z Tobą. Ciebie prosimy...

 

3. Panie Jezu, daj wszystkim Ducha Świętego, pomagaj zwłaszcza rodzinom żyć w miłości i prawdziwej jedności, by były Twoją radością i rodziły nowe powołania.

Ciebie prosimy...

 

4. Panie Jezu, polecamy Ci wszystkich chorych i smutnych. Napełnij ich swoim Duchem i radością. Ciebie prosimy...

 

5. Panie Jezu, naucz nas kochać Ciebie całym sercem, abyśmy mogli zanieść Twoją Dobrą Nowinę innym ludziom. Ciebie prosimy...

 

 

Procesja z darami / Komentarz

 

Przynosimy do ołtarza Światło. Panie Jezu! Ty powiedziałeś:

"Ja Jestem Światłością świata.

Kto idzie za Mną nie chodzi  w ciemności".

Nasz Przewodniku i nasz Nauczycielu!

Ty chcesz, abyśmy Światło Wiary nieśli innym.

Daj nam pragnienie i siłę do głoszenia Ciebie innym.

 

Panie Jezu! Przynosimy do ołtarza kwiaty - piękny owoc ziemi.

Spraw, niech nasze życie będzie pięknym bukietem dla Ciebie,

niech będzie bukietem radości, miłości i wierności.

 

Niesiemy Chleb i Wino na Twój ołtarz Panie Jezu.

Przemień je w swoje Ciało i w Swoją Krew.

Prosimy Cię, pomóż nam i naucz,

byśmy zawsze przyjmowali Ciebie z wielką miłością

i w czystości serca.

 

Podziękowania po Komunii

 

Święta Matko, Dobra Pani

nasze serce przyjmij w dani

prośbę dzisiaj Ci składamy

miej w opiece nasze mamy.

Tu, gdzie kiedyś mnie ochrzczono

gdzie czerwona lampka świeci.

Jest nasz kościół parafialny

Tu modlitwa wszystko sprawi.

Wiec dziś, w dniu uroczystości

Twoje zawsze wierne dzieci

wyszeptały swoje prośby

Świętość w życiu niech nam świeci.

 

(wykorzystałem pomysły ze tej strony)

Józef, katecheta