Wycieczka do Warszawy

14 czerwca, w środę przed Bożym Ciałem uczniowie klas 0, 1, i 3 Szkoły Podstawowej wraz z wychowawcami wyjechali na wycieczkę autokarową do Warszawy. Celem podróży było Muzeum Drukarstwa i Muzeum Pragi Warszawskiej, oraz zwiedzanie Starego Miasta.

 

Uczniowie podczas pobytu w Muzeum Drukarstwa  wzięli udział w lekcji muzealnej, podczas której poznali legendę o Warszawskiej Syrence, współuczestniczyli w pracy artysty grafika, który wykonywał linoryt ilustrująca legendę. Następnie na zabytkowej prasie drukarskiej samodzielnie wykonywali odbitkę linorytu, który zabrali do domu jako pamiątkę. Druga lekcja muzealna odbyła się w Muzeum Pragi Warszawskiej, gdzie w Sali Targu Praskiego, Sali Historii Pragi dzieci odkrywały najważniejsze miejsca prawobrzeżnej Warszawy. Zapoznając się z częścią wystawy dawnych przedmiotów poznały tajemnice straganów Różyca, dowiedziały się, gdzie i czym handlowano na Pradze. Dzieci dowiedziały się, czym zaskakiwały kupujących stragany praskich kupców, a także, co na Różycu robił krokodyl. W części warsztatowej dzieci wykonywały prace plastyczne z papieru - Krokodyl w skrzyni. W sali zajęć warsztatowych zaskoczył nas dywan na podłodze, który został wykonany na podstawie zdjęć lotniczych tej części Warszawy. Rozpoznaliśmy Wisłę, Stadion Narodowy, Bazar Różyca, Zoo. Po lekcjach muzealnych udaliśmy się na Stare Miasto, gdzie odbyliśmy spacer podziwiając Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, pomnik Syrenki zabytkowe kamieniczki z szyldami m.in.  Bazyliszka.  Po zakupie pamiątek i wykonaniu pamiątkowych zdjęć na Starym Mieście wróciliśmy do autokaru. Podczas przejazdu z prawej na lewą stronę Warszawy dzieci entuzjastycznie powitały królową polskich rzek intonując piosenkę Płynie Wisła, Wisła, czym najbardziej zaskoczyły  kierowcę autokaru.

Po dniu pełnym wrażeń odwiedziliśmy jeszcze bar McDonald's i po zjedzeniu zamówionych dań i krótkiej zabawie wróciliśmy do Strachówki.

Krystyna Ołdak