Rodzice
Facebook
Udostępnij
LICZNIK ODWIEDZIN
1907338
DzisiajDzisiaj175
WczorajWczoraj561
Ten tydzieńTen tydzień736
Home DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce www.zsstrachowka.pl

Szkoła Podstawowa im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zsstrachowka.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.zsstrachowka.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011.11.07

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.27.03

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Szkole Podstawowej im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce przeprowadzono samoocenę dostępności strony zsstrachowka.pl dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA ZSSTRACHOWKA.PL SPEŁNIA WYMAGANIA W 88,67%

Wyniki szczegółowe raportu, w tym stwierdzone bariery cyfrowe.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.01.27.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sebastian Radzio, adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (25) 675 90 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa mieści się przy ul. Kmiecińskiego 3 w miejscowości Strachówka. Jest budynkiem parterowym, przy wejściu do budynku szkoły, znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Na parterze sali gimnastycznej znajduje się łazienka i szatnia, które są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie szkoły nie ma dostępu do tłumacza języka migowego.

 

 
A- A A+

This text will be resized

Facebook Slide Likebox